Nieuwsbericht

Allure aan de Amstel: stand van zaken

De realisatie van het project Allure aan de Amstel van ZeemanVastgoed wordt door de provincie Noord-Holland opgehouden als gevolg van een juridisch geschil tussen de provincie en onder andere Zeeman Real Estate over een heel ander project, genaamd Distriport. Inmiddels heeft de Hoge Raad het arrest van het Hof Amsterdam vernietigd en de zaak doorverwezen naar het Hof Den Haag. Een stap in de goede richting! De beslagsituatie is helaas tot op dit moment nog ongewijzigd aangezien de Provincie er voor gekozen heeft de juridische procedure voort te zetten.

Uiteraard claimt ZeemanVastgoed, op basis van de uitspraak van de Hoge Raad, dat de beslagen zo spoedig mogelijk worden opgeheven. Maar daartoe moeten eerst nieuwe uitspraken van het Gerechtshof in Den Haag en de Rechtbank in Haarlem worden afgewacht. Naar verwachting zal de Rechtbank Haarlem deze zomer uitspraak doen en het Hof Den Haag pas in het najaar 2017.

Planning
Ondertussen werken op de achtergrond ZeemanVastgoed met de gemeente en BPD gewoon door aan de voorbereidingen voor de realisatie, waaronder bijvoorbeeld de renovatie van de Van Meetelenstraat en de architectonische uitwerking van het appartementencomplex langs de Amstel.

Kortom, ZeemanVastgoed heeft er het volste vertrouwen in, dat zij dit prachtige project uiteindelijk kunnen gaan bouwen. Bent u reeds ingeschreven als belangstellende? Wees er dan van verzekerd dat u direct op de hoogte wordt gesteld als er positief nieuws te melden is!

 
^ Terug naar Top