Masterplan dorpscentrum

De gemeente Uithoorn heeft een plan gemaakt voor de toekomst van het dorpscentrum van Uithoorn. Op het gebied van winkelen, wonen, recreatie, toerisme, (maatschappelijke) voorzieningen, beeldkwaliteit en verkeer. Het masterplan is een integraal plan waarin bestaand beleid en de mogelijke ontwikkelingen zijn samengebracht. De gemeente wil, na de omlegging van de N201, van het centrum van Uithoorn een aantrekkelijk gebied maken. Aantrekkelijk om er te verblijven, te wonen en te ondernemen. Daardoor ontstaat straks meer samenhang en betere kwaliteit van het centrum. Ook de nieuwe Vinckebuurt draagt straks bij aan deze kwaliteitsimpuls.

 

 

In het dorpscentrum staat daarom de komende jaren veel te gebeuren. Door de omlegging van de N201 krijgt Uithoorn een mooie kans om de twee helften van het centrum met elkaar te verbinden. Het centrum van Uithoorn ligt prachtig aan de Amstel en deze ligging kan nog veel beter benut worden. Het gebied van het dorpscentrum omvat grofweg het gebied tussen de Thamerkerk en Meerwijk, de Thamerlaan/Thamerweg en de Amstel. In het gebied is ruimte voor meer winkels en woningen, watersport- en horecabedrijven, een cultuurcluster en ruimte voor zakelijke dienstverlening. Kijk voor meer info op www.uithoorn.nl

jQuery(".menu-headermenu-container ul li.locate").addClass("current-menu-item");
 
^ Terug naar Top