Nieuwsberichten

De realisatie van het project Allure aan de Amstel van ZeemanVastgoed wordt door de provincie Noord-Holland opgehouden als gevolg van een juridisch geschil tussen de provincie en onder andere Zeeman Real Estate over een heel ander project, genaamd Distriport. Inmiddels heeft de Hoge Raad het arrest van het Hof Amsterdam vernietigd en de zaak doorverwezen naar

Lees meer…


Zeeman Vastgoed werkt al geruime tijd aan de ontwikkeling van het plan ‘Allure aan de Amstel’ in de Vinckebuurt in Uithoorn. Inmiddels zou de uitvoering van het plan ter hand kunnen worden genomen. De bouwvergunning voor de 1e fase is door de gemeente afgegeven, de website is klaar, de brochures kunnen worden gedrukt en de

Lees meer…


In de Vinckebuurt verschijnt straks een prachtige woonwijk. Toekomstige bewoners kunnen er onbezorgd wonen, recreëren, spelen en vooral genieten van deze unieke en historische plek in Uithoorn. Maar dat kan natuurlijk niet zomaar. Om veilig en gezond te kunnen wonen op het terrein wat eens een melkfabriek en vleesfabriek was, is/wordt de bodem gesaneerd. Hierbij

Lees meer…


Vanaf 10 november wordt op het voormalig Campinaterrein aan de Wilhelminakade gestart met de eerste werkzaamheden voor de realisatie van het nieuwbouwproject Vinckebuurt. Er wordt onder andere gestart met het verwijderen van het groen, de restanten van de verharding en de aanleg van rioleringen. Ook het aanbrengen van een leeflaag van geschikte grond voor woningen

Lees meer…


Met het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan Vinckebuurt is de weg vrijgekomen om de eerste fase van het plandeel Allure aan de Amstel in verkoop te brengen. Door de ontwikkelaar van dit plandeel, ZeemanVastgoed, wordt op dit moment hard gewerkt aan zaken als website, verkoopdocumentatie en andere voor de verkoop benodigde zaken. Naar

Lees meer…


Om de woningbouw van de Vinckebuurt mogelijk te maken, is de bestemming van het terrein aangepast. Het was voorheen voor een groot deel een bedrijfsterrein en nu komen er woningen. Om dit juridisch mogelijk te maken, heeft de gemeente een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Inmiddels is het nieuwe bestemmingsplan met de positieve uitspraak van de Raad

Lees meer…

 
^ Terug naar Top