Nieuwsbericht

November 2014 | Grondwerkzaamheden van start

Vanaf 10 november wordt op het voormalig Campinaterrein aan de Wilhelminakade gestart met de eerste werkzaamheden voor de realisatie van het nieuwbouwproject Vinckebuurt. Er wordt onder andere gestart met het verwijderen van het groen, de restanten van de verharding en de aanleg van rioleringen. Ook het aanbrengen van een leeflaag van geschikte grond voor woningen / tuinen en het creëren van extra water behoort tot het bouwrijp maken van het terrein. Medio 2015 worden de werkzaamheden afgerond.

 
^ Terug naar Top