Nieuwsbericht

Juni 2014 | Verkoopvoorbereidingen Allure aan de Amstel opgestart

Met het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan Vinckebuurt is de weg vrijgekomen om de eerste fase van het plandeel Allure aan de Amstel in verkoop te brengen. Door de ontwikkelaar van dit plandeel, ZeemanVastgoed, wordt op dit moment hard gewerkt aan zaken als website, verkoopdocumentatie en andere voor de verkoop benodigde zaken. Naar verwachting zal de verkoop aanvangen met een informatie bijeenkomst in de Thamerkerk te Uithoorn.

 
^ Terug naar Top